Nie możesz być dalej niż kilkaset centymetrów ode mnie, potem wszystko jedno, czy jesteś o kilometr, czy trzysta kilometrów stąd. (Trzysta kilometrów od moich ramion.) Potem i tak jest otchłań (…)
 Jerzy Pilch (Pod Mocnym Aniołem)